rn Czarna Śmierć - Historia świata, europy

Czarna Śmierć

S Czarna Śmierć miała wielorakie skutki: – Przyhamowała rozwój Europy w drugiej połowie XIV w. Dopiero w XV w. Europa wyrównała straty demograficzne i gospodarcze.

– Spowodowała szok w mentalności, przekonanie o nietrwałości dóbr tego świata. Za-znaczyło się to wzrostem pogłębionej, bardzo osobistej religijności (mistrz Eckhart, Jan van Ruysbroeck, Johannes Tauler, Gerhard Groote, Tomasz z Kempis, który napisał sławne „Na-śladowanie Chrystusa”).

– Doprowadziła do wzrostu ceny siły roboczej. To skłaniało do poszukiwań nowych rozwiązań technicznych, pozwalających oszczędzać pracę ludzką. – Polskę zaraza prawie ominęła, co pozwoliło szybciej dorównać Europie Zachodniej w rozwoju gospodarczym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>