rn Dziedzictwo Grecji - Historia świata, europy

Dziedzictwo Grecji

Dziedzictwo Grecji: religia i mitologia. Do trwałego dorobku Greków należy ich mitologia. Dla Greka opowieści o bogach były częścią religii, ściśle wiązały się z kultem bogów. Kryła się w mitach mądrość życiowa i wizja świata. Podobnie zresztą jest w Biblii. Opowieści Księgi Rodzaju o stworzeniu świata, potopie czy wieży Babel nie są kronikarskimi zapisami historycznych wydarzeń, lecz przekazem prawd o zależności świata od Boga. Wierzący chrześcijanin (ale także muzułmanin i Żyd) teksty te uważa za natchnione przez Boga pomimo ich mitologicznej szaty literackiej. Tak samo swe mity rozumiał Grek. Dostrzegał w nich potęgę przeznaczenia, którego wyroki dotykają tak bogów, jak i ludzi. Wierzył w nadludzką moc herosów i marzył o tym, by samemu im dorównać (Herakles, Achilles). Prometeusz symbolizował poświęcenie dla rodzaju ludzkiego i zawiść bogów niechętnie patrzących na rosnącą potęgę człowieka, los Syzyfa ukazywał daremność ludzkich wysiłków, wyprawa Orfeusza po ukochaną aż do krainy zmarłych – potęgę sztuki, ale i ulotność jej oddziaływania…

Całe życie Greka uwikłane było w kultowe czynności: składał ofiary, zasięgał opinii w wyroczniach (Delfy), nawet brał udział w igrzyskach sportowych leu czci bogów (w Olimpii dla chwały Zeusa), wierzył w horoskopy astrologiczne i najrozmaitsze wróżby. Spopularyzowana w cpoce oświecenia (XVIII w.) wizja ludzi antyku jako wolnych od „religijnych przesądów”, zaszczepionych jakoby kulturze europejskiej dopiero przez chrześcijaństwo, jest całkowicie fałszywa. Od średniowiecza znano w Europie dzieła Platona i Arystotelesa, ale nie wiedziano wiele

o mentalności przeciętnego Greka, któiy nie filozofował, ale bał się bogów i nieobliczalnego przeznaczenia. Dziedzictwo Grecji: filozofia. Dla nas jednak miarą wielkości Greków jest głównie to, że stworzyli podstawy europejskiej filozofii i nauki. Koniecznie należy zdobyć z innych źródeł podstawowe wiadomości o poglądach Talesa z Miletu, Herakli- ta z Efezu, Demokryta, Sokratesa, Protagorasa, Platona, Arystotelesa, Epikura, Antystenesa i Diogenesa, Pirrona, Zenona z Kition i Chryzypa.

One comment to Dziedzictwo Grecji

  • housee  says:

    To musialy byc wspaniale czasy! Az niemozliwe ile ci grecy osiagneli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>