rn Ludzie paleolitu - Historia świata, europy

Ludzie paleolitu

Ludzie paleolitu pożywienie zdobywali drogą polowania, rybołówstwa i zbieractwa. Człowiek ówczesny żerował w przyrodzie, wyszukiwał to, co przyroda sama wytwarzała, musiał być więc koczownikiem wędrującym za stadami łownych zwierząt. Człowiek pierwotny zabijał, aby żyć. Tym różnił się od drapieżnych zwierząt, że w łowach używał narzędzi (maczuga, łuk, włócznia, pułapka) i działał zespołowo, dzięki czemu mógł pokonywać zwierzęta silniejsze od siebie.

Ludzie paleolitu mieszkali w szałasach, ziemiankach i w jaskiniach. W jaskiniach mieszkali dość rzadko i dlatego nazywanie ich jaskiniowcami jest błędnym przyzwyczajeniem, które wzięło się z faktu, że w grotach i pieczarach ślady działalności ludzi pierwotnych najlepiej się zachowały.

Ludzie pierwotni mieli bogate życie duchowe wyrażające się w magii, kulcie przodków i rytuałach (przebłaganie upolowanych zwierząt, odegnanie złych duchów). Bywali także wielkimi artystami – w Hiszpanii (Altamira) i we Francji (La- scaux) znaleziono jaskinie ze wspaniałymi malowidłami zwierząt są to fascynujące pomniki paleolitycznej kultury sprzed kilkunastu tysięcy lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>