rn Historia świata, europy - Strona 39 z 41

Przekonanie o kulistości Ziemi

– Przekonanie o kulistości Ziemi, mapy z siatką kartograficzną. Wyparcie krzyżowców z Bliskiego Wschodu i podboje Turków, którzy utrudniali kontakty handlowe z Azją, zachęcały do szukania morskiej drogi do Indii

i innych krajów „gdzie pieprz rośnie”. Oprócz „korzeni” Europejczycy potrzebowali również złota i srebra (gospodarka rozwijała się, rosły obroty finansowe, stąd konieczność zdobycia szlachetnych kruszców dla bicia monety). Nie należy też zapominać o celach religijnych (ewangelizacja obcych krajów). Nie mniejszym bodźcem była chęć poznania obcych krain, pragnienie przygód i stawienia czoła nieznanemu. Motywy te nawiązywały do tradycji rycerskich i były cenione w epoce renesansowego indywidualizmu.

Czytaj Więcej

Zachodnia część Rusi

Zachodnia część Rusi znalazła się w XIV w. granicach państwa polsko-litewskiego. Na ośrodek zjednoczeniowy pozostałych ziem niskich wyrosła Moskwa. Już w 1380 r. książę moskiewski, Dymitr Doński, pokonał Tatarów w bitwie na Kulikowym Polu, co znacznie osłabiło zależność od chana Złotej Ordy (państwa mongolskiego z ośrodkiem nad dolną Wołgą). W sto lat po Dymitrze, pod koniec

Czytaj Więcej

Papieże i cesarze, wyprawy krzyżowe

Uniwersalizm średniowieczny. Uniwersalizm to dążenie cesarzy i papieży w średniowieczu do rządów nad obszarem kulturowym łacińskiego chrześcijaństwa. W myśl tej idei wszyscy władcy europejscy mieli uznawać zwierzchnictwo jednego ośrodka (Rzymu lub cesarstwa). W opozycji do koncepcji uniwersalnych umacniała się zasada suwerennych monarchii narodowych. Król Francji jeszcze w XI w. twierdził, że „jest cesarzem w swoim królestwie”. Władcy mniejszych i dopiero kształtujących się państw musieli uznawać zwierzchnictwo cesarskie i uzyskać zgodę papieża na każdą koronację.

Czytaj Więcej

Cesarze

-10. Cesarze, aby podołać rosnącym wydatkom, fałszowali monetę. Do kruszcu dodawano coraz więcej nieszlachetnych metali, zachowując nominalną wartość pieniądza. Była to działalność podobna do współczesnego drukowania banknotów bez pokrycia. Mieszkańcy imperium jednak nie dali się oszukać. Wartość jednostki monetarnej spadała. Zaczęła się inflacja, która przyspieszała wspomniany powyżej upadek ekonomiczny. Inflacja okazała się groźna nawet dla imperium rzymskiego.

Czytaj Więcej

Mieszkańcy neolitycznej osady

Mieszkańcy neolitycznej osady tworzyli rodziny, któiych członkowie byli w pełni świadomi więzi rodzicielskich i znali instytucję małżeństwa. Prawdopodobnie zachowywali porządek obyczajowy i etykę seksualną znacznie bardziej rygorystyczną od naszej (szczególnie w odniesieniu do kobiet). Duże rodziny (wielopokoleniowe: dzieci, rodzice, dziadkowie) zamieszkiwałyjedną osadę wraz z krewnymi, tworząc ród. Członkowie rodu (choćby symbolicznie podporządkowani jednemu „patriarsze”), bracia, kuzyni, wujowie itd., byli za siebie wzajemnie odpowiedzialni. Obowiązywała zasada zemsty rodowej. Póki nie istniało państwo z jego instytucjami (policja, prokuratura, sądy) solidarność rodowa zapewniała bezpieczeństwo i stanowiła fundament ładu społecznego. Człowiek wykluczony z rodu (banita) właściwie był skazany na karę śmierci.

Czytaj Więcej