rn Historia świata, europy - Strona 4 z 41

Trwały kulturowy i ekonomiczny awans łacińskiej Europy

Określanie średniowiecza jako „wieków ciemnych” odnosi się tylko do wczesnej fazy tej epoki i to wyłącznie w Europie Zachodniej. Świat bizantyński i arabski właśnie wtedy przeżywał rozkwit. A nawet w zachodniej części naszego kontynentu już od czasów Karola Wielkiego zaczęło się ożywienie, stopniowo zacierające ślady kryzysu cywilizacyjnego zaistniałego po upadku imperium rzymskiego.

Czytaj Więcej

Europa bizantyńska

Podział imperium rzymskiego. W 395 r., po śmierci Teodozjusza Wielkiego, imperium rzymskie ostatecznie uległo podziałowi na część zachodnią i wschodnią. Już wspominaliśmy o tym, gdyż jest to jedno z kluczowych wydarzeń historii powszechnej o skutkach trwałych do dziś.

„Drugi Rzym”. W początkach średniowiecza największym miastem Europy był Konstantynopol, położony nad cieśniną Bosfor. Miasto, które było równocześnie potężną twierdzą, strzegło morskiego szlaku z Morza Śródziemnego na Morze Czarne

Czytaj Więcej

Honorowy tytuł konsula

Galii), którzy zasiadali w senacie, otrzymywali w epoce cesarstwa już tylko honorowy tytuł konsula i najczęściej zajmowali najwyższe stanowiska w armii. Tych

arystokratów określamy mianem nobilów. Niektórzy z nich, wywodzący się ze szczególnie starych rodów, ważnych jeszcze u samych początków państwa rzymskiego, używali tytułu patrycjuszy. Ponieważ jednak fortuna zmienną jest, wiele rodów patiycjuszowskich zubożało. Większość nobilów wywodziła się ze wzbogaconych plebejuszy.

Czytaj Więcej

Turcja

Turcja. Turcy w 1453 r. zdobyli Konstantynopol, ale nie zdołali podbić Węgier. W drugiej połowie XV w. północna granica posiadłości tureckich ciągnęła się na Dunaju. Dopiero w XVI w. za rządów Sulęjmana Wspaniałego Turcy skutecznie zaatakowali Węgiy. Korona węgierska przypadła Habsburgom, ale większość terytorium tego kraju znalazła się pod władzą sułtana. Aż do schyłku XVII w. Turcy zagrażali Europie, a na Bałkanach władali niepodzielnie do połowy XIX w. Podbite przez nich kraje pogrążyły się w cywilizacyjnym zastoju.

Czytaj Więcej

Godność niemieckiego króla

W XV w. prawo innych państw europejskich do suwerenności zostało powszechnie uznane nie można już było utrzymywać fikcji jedności Zachodu pod egidą cesarza. Cesarz stał się tylko pierwszym wśród europejskich monarchów. Nazwa „Cesarstwo Rzymskie” oznaczać zaczęła praktycznie to samo, co Królestwo Niemieckie. Wówczas właśnie rozpowszechniło się pojęcie Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.

Czytaj Więcej