rn Sobór trydencki - Historia świata, europy

Sobór trydencki

i okazją do pojednania. Szybko jednak okazało się, że różnice są zbyt duże. Wtedy Kościół katolicki postanowił podjąć działalność mającą na celu cofnięcie reformacji (kontrreformacja). Jednak walkę ze zwolennikami Lutra i Kalwina trzeba było zacząć od usunięcia rażących nadużyć we własnych szeregach.

Sobór trydencki zakończył obrady w 1563 r. Sprecyzowano zasady wiaiy katolickiej (katechizm trydencki obowiązywał do 1992 r.). Umocniono dyscyplinę w Kościele. Biskupi mieli rezydować w swych diecezjach i doglądać pracy duszpasterskiej. Duchownym można było odtąd zostać tylko po ukończeniu seminarium. Skończyły się czasy „renesansowego papiestwa”. Papieżami zostawali ludzie godni tego stanowiska. Potrydencki Kościół dostrzegł także ogromną rolę sztuk plastycznych w propagowaniu religijnej wiaiy. O ile protestanci uznawali kościół ubogi (skromny wystrój wnętrz, oddziaływanie przez słowo wspierane co najwyżej przez muzykę), katolicy zainicjowali kolejny etap w rozwoju architektury, malarstwa i rzeźby, który przeszedł do historii sztuki pod nazwą baroku.

Reforma katolicka: jezuici. Do odnowienia katolicyzmu ogromnie przyczyniło się Towarzystwo Jezusowe, zwane potocznie zakonem jezuitów. Założył je Ignacy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>