rn Średniowiecze dzielimy na: - Historia świata, europy

Średniowiecze dzielimy na:

@ średniowiecze wczesne (V-X w.), w którym ukształtowały się trzy wielkie kręgi kulturowe w Europie i regionie śródziemnomorskim

średniowiecze rozwinięte (X-XIII w.), w którym Europa Zachodnia wstąpiła na drogę szybkiego awansu gospodarczego i kulturalnego

• średniowiecze późne (XIV i XV w.), w którym w czasie kryzysu dotychczasowych struktur polityczno-społecznych zainicjowano nowe drogi rozwojowe prowadzące do powstania świata nowożytnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>