rn Stefan Batory - Historia świata, europy

Stefan Batory

Stefan Batory pragnął wyzwolić Siedmiogród z zależności od sułtana. Planował więc wojnę z Turcją. Wcześniej musiał zabezpieczyć północne granice Rzeczypospolitej. Na początku zawarł kompromis z Gdańskiem, który bronił swej po-

zycji wolnego miasta prawie niezależnego od Korony. Porozumienie z Gdańskiem nie rozwiązało jednak wszystkich problemów nad Bałtykiem.

Wojna o Inflanty. Polacy inlcorporowali Inflanty pod koniec panowania Zygmunta Augusta. Gdy zajęli się sprawami wewnętrznymi (unia lubelska, pierwsze wolne elekcje) Iwan Groźny zagarnął sporną prowincję. Stefan Batoiy przeprowadził jednak kilka udanych wypraw wojskowych przeciw państwu moskiewskiemu (oblężenie Pskowa). W 1582 r. zawarto pokój w Jamie Zapolskim, na mocy którego Inflanty znów wróciły do Rzeczypospolitej. Polska stanęła u szczytu potęgi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>