rn Wiedza - Strona 41 z 41

Category Wiedza

Jan Hus

wyższości zgromadzenia biskupów nad papieżem (koncyliaryzm). Pogląd ten, ostatecznie odrzucony przez Kościół katolicki, w tamtych czasach pozwolił złożyć z urzędu trzech zwal-czających się papieży i wybrać kolejnego (Marcin V), uznanego przez cały Kościół łaciński.

Niesławną kartą w dziejach soborujest stracenie Jana Husa, czeskiego reformatora reli-gijnego, który mimo zapewnienia mu bezpieczeństwa przez króla czeskiego, Wacława IV,

Czytaj Więcej