rn ZRODŁA HISTORYCZNE - Historia świata, europy

ZRODŁA HISTORYCZNE

Krytyka źródeł. Krytyka źródeł historycznych to ich analiza i ocena podjęta w celu ustalenia ich wiaty godności. Krytyka zewnętrzna bada kształt materialny źródła, by potwierdzić jego oryginalność i możliwość pochodzenia z danej epoki. Krytyka wewnętrzna dotyczy źródeł pisanych: bada język przekazu (czy wyrażenia i gramatyka odpowiadają danej epoce) oraz spójność tekstu i bezstronność w przytaczaniu faktów, argumentacji i ocenach.

Nauki pomocnicze historii. Wielu źródeł dostarczają tzw. nauki pomocnicze historii: acheologia (badanie najstarszych śladów cywilizacji ludzkiej drogą dokonywania wykopalisk), numizmatyka (opis monet), sfragistyka (pieczęcie), dyplomatyka (sposób sporządzania dokumentów), genealogia (ustalanie związków rodzinnych), heraldyka (herby), chronologia (dokładne datowanie) itd. Pomocniczą rolę wobec historii pełnić mogą także: historia sztuki, filologia, etnografia, geografia.

Dodajmy jeszcze, że dla dziejów najdawniejszych archeologia nie jest nauką pomocniczą historii, lecz samodzielną nauką pokrewną historii.

One comment to ZRODŁA HISTORYCZNE

  • rebi  says:

    Czekam az wymysla maszyne czasu 😛

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>